بیماریهای فک،دهان ودندان که منجربه معافیت سربازی میشود

کارگزاری ایمپلنت همزمان با کشیدن دندان یا Fresh socket
مارس 30, 2017
درمان ریشه : مواردی که قبل از کار بهتر است بدانید
مارس 30, 2017
نمایش همه

بیماریهای فک،دهان ودندان که منجربه معافیت سربازی میشود

بیماری های فك و دهان و دندان

بند1- ناهنجاریهای استخوانی فك و صورت كه موجب اختلال شدید در عمل جویدن یا تكلّم وهمراه با سوء تغذیه باشد : معاف دائم

بند2- آنكیلوز مفصل تامپور و ماندیبولر یك طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراكلینیكی : معاف دائم

بند3- تومورهای خوش خیم در صورتیكه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال شدید در جویدن و یا در تكلّم نمایند : معاف دائم

بند4- كام شكاف دار یا لب شكری عمل نشده و یا عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیه ای و یا اختلال تكلم و یا كراهت منظر ایجاد كرده باشد : معاف دائم

بند5- استئومیلیتهای استخوانهای فك كه بعداز درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فك و صورت شوند : معاف دائم

بند6- ناهنجاریهای زبان مانند آنكیلوگلوسی ، آتروفی و هیپرتروفی زبان، شكاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال شدید در جویدن و تكلم ویا بلع شود : معاف دائم

بند7- كلیه تومورهای بدخیم فك و دهان : معاف دائم

بند8- ناهنجاریهای اسكلتی واستخوانی وعضلانی فك و صورت مثل اسپاسم همی فاشیال و میكروزومی و … كه سبب عدم تقارن صورت و كراهت منظرشده باشد : معاف دائم

بند9- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند10- سایر بیماریها :

الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی

ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم