مارس 30, 2017

توصیه های بعد از درمان ریشه (عصب کشی)

– درمانی که برای شما انجام شده است “درمان کانال ریشه” است که در اصطلاح عام عصب کشی نامیده می شود. – بعد از اینکه بی […]
مارس 30, 2017

مواردی که باید به دندانپزشک خود بگویید

دندانپزشک شما باید در مورد شرایط شما و بیماری‌هایی که شما به آن مبتلا هستید، بداند! این دانستن چند دلیل دارد. اول اینکه بسیاری از بیماری‌هایی […]
مارس 30, 2017

توصیه‌هابرای آدم‌های«با کلاس»درمراجعه به دندانپزشکی!

دندانپزشکی و مراجعه به آن پیش زمینه و تمهیدات و یا حتی توصیه های خاصی را معمولا ایجاب نمی کند. بیماران قبل از حضور در مطب […]
مارس 30, 2017

دندان‌ حساس شما را اذیت می‌کند؟

دندان‌های حساس شما اذیتتان می‌کند؟ حساسیت دندانی دارید؟ برای حساسیت دندان شما راهکارهای درمانی وجود دارد : حساس بودن دندان‌ها به سرما، حرارت ، شیرینی و […]